Automotive Wire harness Thailand :: Thaisummit Harness Co., Ltd.

"Satisfy Customers with our Products and our Professionalism"

BEFORE WE BUILD PARTS
WE BUILD PEOPLE


NEWS & EVENT

ตรวจสุขภาพตามโครงการดูแลผู้ประกันตนเชิงรุก ในสถานประกอบการ

ONE EV

รางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปี 2565

ONE EV

ONE-EV รวมพลังความคิด ร่วมผลิตกำลังคนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

ONE EV

วันตรุษจีนประจำปี 2566

ทำบุญปีใหม่

กิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ประมูลเศษวัสดุ 2565

ฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2565

ประมูลเศษวัสดุ 2565

การประมูลเศษวัสดุประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 

ประมูลเศษวัสดุ 2565

ประมูลเศษวัสดุประจำปี 2565 ประเภท เศษทองแดงเส้น และ เศษสายไฟยาว

ประมูลเศษวัสดุ

ภาพกิจกรรมไหว้สารทจีน ประจำปี 2565

ประมูลเศษวัสดุ

ตรวจสุขภาพประจำปี 2565

ประมูลเศษวัสดุ

เชิญชวนเข้าร่วมประมูลราคาทรัพย์สินที่ยกเลิกการใช้งาน 11 กรกฏาคม 2565

ประมูลเศษวัสดุ

โครงการ จป. ร่วมใจปลูกความดี ขยายพื้นที่สีเขียว

ประมูลเศษวัสดุ

การประมูลเศษวัสดุ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

ประมูลเศษวัสดุ

ประมูลเศษวัสดุประจำปี 2565 ประเภท "เศษทองแดงเส้น" และ "เศษสายไฟยาว"

พิธีไหว้ตรุษจีนประจำปี 2565

กิจกรรมมอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี 2564

กิจกรรม ตรวจสุขภาพประจำปี 2564

กิจกรรมประกวดกระทงจากอาหารปลาแฟนซี พิชิตโควิด 19

ประกาศฯ การประมูลเศษวัสดุ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

พิธีมอบของที่ระลึก จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ  (27 กันยายน 2564)

ประมูลเศษวัสดุประจำปี 2564 ประเภท เศษทองแดงเส้น  (7 - 13 กันยายน 2564)

ประกาศฯ การประมูลทรัพย์สินยกเลิกการใช้งาน – TSCOMP

เปิดให้มีการประมูลราคาเศษวัสดุเหลือใช้ กรณีพิเศษเฉพาะ "เศษทองแดงเส้น" (1 - 7 กรกฎามคม 2564)

ประกาศฯ การประมูลเศษวัสดุ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 (1 - 28 พฤษภาคม 2564)

ภาพกิจกรรมวันตรุษจีน 2564

ภาพกิจกรรมมอบทองคำ พนักงานดีเด่นประจำปี 2563

ภาพกิจกรรมทำบุญปีใหม่ 2563 

การประมูลราคาว่าจ้างรถตู้และรถกระบะสองแถว รับ-ส่งพนักงาน ของ บ.ไทยซัมมิท คอมโพเน้นท์ 

ประกาศฯ การประมูลเศษวัสดุ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

QCC TSHG ประจำปี 2563 

มอบของที่ระลึก วันเกษียณที่ภาคภูมิ 

ประมูลราคาว่าจ้างรถขนส่งสินค้า กลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส

ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

TSHG COVID-19 WOW iDEA

ทางเลือกทางรอด ภายใต้สถานการณ์ Covid-19

ซ้อมหนีไฟประจำปี 2563

© Copyright 2020 Thai Summit Harness Public Company Limited  - All Rights Reserved

Created with ‌

HTML Website Creator