Before we build parts, we build people.

 
free counters
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศฯ การประมูลเศษวัสดุ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
   Share
อังคาร ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561ประกาศฯ การประมูลเศษวัสดุ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
        ด้วยบริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยซัมมิท เคเบิ้ล แอนด์ พาร์ท จำกัด และ บริษัท ไทยซัมมิท คอมโพเน้นท์ จำกัด จะเปิดให้มีการประมูลราคาเศษวัสดุเหลือใช้ ให้แก่บริษัท ห้างร้าน โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มแสดงความจำนงค์ฯ  และยื่นความจำนงค์พร้อมเอกสาร (รายละเอียดในแบบฟอร์ม)และเงินมัดจำซอง ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2561 ได้ที่ฝ่ายจัดซื้อ โทร (038) 490-760-7 ต่อ 1149-50,1156,1159 เวลา 9.00-17.00 น.  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tshpcl.com
        ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประมูลจากเอกสารตามที่กฏหมายรับรองเท่านั้น  และเพื่อเป็นการป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเอกสาร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เอกสารประกอบ
แบบฟอร์มแสดงความจำนงค์ประมูล ปี 2561 ครั้งที่ 2
แบบฟอร์มเสนอราคาประมูล 2561 ครั้งที่ 2
เชิญชวนยื่นซองประมูลเศษ TSH ปี 2561 ครั้งที่ 2
เชิญชวนยื่นซองประมูลเศษ TSCOM ปี 2561 ครั้งที่ 2
เชิญชวนยื่นซองประมูลเศษ TSCP ปี 2561 ครั้งที่ 2
เข้าชม : 716


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กำหนดการประมูลเศษวัสดุ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 7 / พ.ย. / 2561
      ประกาศฯ การประมูลเศษวัสดุ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 15 / พ.ค. / 2561
      พนักงาน ร่วมบริจาคโลหิต 20 / เม.ย. / 2561
      กิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2561 12 / เม.ย. / 2561
      ร่วมสนับสนุนส่งเสริมอาชีพคนพิการตามมาตร 35 สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ 4 / เม.ย. / 2561